İşletme Yüksek Lisans (MBA)

Genel

Program açıklaması

Yüksek Lisans of Business Administration (MBA) programı, katılımcıları hem profesyonel hem de kişisel gelişime götüren bir öğrenme deneyimine davet eder.

MBA programının tasarımı, katılımcılarımızın daha önce iş dışı bir konu üzerinde çalıştıkları ve yönetsel kariyerleri oluşturma eğiliminde oldukları beklentisine dayanmaktadır. Programın yeterlilik hedefleri; finans, insan kaynakları, muhasebe, pazarlama, üretim / operasyon yönetimi ve örgütsel davranış alanlarını kapsamaktadır.

MBA programında, KHAS Business School tarafından sunulan tüm programların ortak bir unsuru olarak, öğrenme zaman içinde ve uzayda bütünsel bir süreç olarak kabul edilir; ders içi ve seçmeli derslerde başlayıp, proje çalışması, alanlarıyla tanınmış konuşmacılarla toplantılar ve mezunlar arası iletişim ile devam eder. Bunun teori ve uygulama arasında güçlü bir köprü kurduğuna inanılmaktadır.

MBA programının uygulamalı bakış açısı, katılımcılara takdire şayan sonuçlar elde etmek için yönetimsel başarı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır. Aynı zamanda, akademik yönelimi olan katılımcılara kendi alanlarında yeni bilgi oluşturmak için sağlam bir metodoloji ve araç takımı bilgisi verilir.

Mesleki hayatta karşılaşılan sorunlar genellikle yanlış tanımlanmıştır; Alışılmış ders kitabı problemleriyle karşılaştırıldığında, oldukça sınırlı miktarda ön bilgiye karşı yaratıcı çözümler gerektirirler. Bu, problem çözmeyi sadece teknik bir prosedürden bir sanata dönüştürür. Program katılımcılarına böyle bir anlayış sağlamak için KHAS Business School, etik davranışın sürdürülebilirliğini ve normlarını vurgulayan hızlı ve etkili, sosyal ve çevreye duyarlı bir tasarım kültürünü sürdürmektedir.

Bu programın bir üyesi olarak, katılımcılar kendi liderlik becerilerini geliştirirken, iş zekasını da küresel iş ortamının yanı sıra yerel sorunlara da uygulayacaklar.

Tüm katılımcıların bireysel akademik / teknik başarılarını bir mezuniyet projesi veya bir yüksek lisans tezi sunarak belgelemeleri beklenir. Tüm programlara daha erken giriş, “proje” (tezsiz) temelindedir. Bu durum akademik başarı ve yönelime bağlı olarak “tez” e dönüştürülebilir.

Zorunlu Dersler

 • Finansal Yönetim ve Analiz
 • Mezuniyet projesi
 • Yönetimsel ekonomi
 • Yeni Girişim Yaratma - Girişimcilik
 • Örgütsel dinamikler
 • Üretim ve Operasyon Yönetimi
 • Stratejik Yönetim ve İş Simülasyonu
 • Stratejik Pazarlama Yönetimi

Seçmeli dersler

 • İleri Makroekonomi
 • İleri Mikroekonomi
 • Marka Yönetimi
 • İşletmeler arası Pazarlama
 • Sermaye Piyasaları ve Yatırım
 • Tüketici davranışları
 • Çağdaş Pazarlama Uygulaması
 • Kurumsal Finansman
 • Ekonometri
 • Özkaynak Değerlemesi
 • Finansal Muhasebe
 • Finansal Ekonometri
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • malileşme
 • Uluslararası Ekonomi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Pazarlama
 • Pazarlama Simülasyonu
 • Kalkınmada Politik Ekonomi
 • Kamu Maliyesi
 • Nicel yöntemler
 • Gayrimenkul Finansmanı
 • Risk Modellemesi ve Analizi
 • Menkul kıymetler, teminatlar ve Seçenekler
 • Türk Ekonomisi
Son Güncelleme Mar 2020

Keystone bursu

Sunduğumuz burs seçeneklerini keşfedin

Okul Hakkında

Kadir Has University (KHU) was founded in 1997, in Istanbul. The university, with its five faculties of Engineering and Natural Sciences, Economics and Administrative Sciences, Communication, Law and ... Devamını oku

Kadir Has University (KHU) was founded in 1997, in Istanbul. The university, with its five faculties of Engineering and Natural Sciences, Economics and Administrative Sciences, Communication, Law and Fine Arts, as well as its several vocational schools, is dedicated to becoming a leader in educational and cultural fields in Turkey, as well as establishing itself as an international center for research and scientific development. Daha Az