GEMBA: Küresel İşletme Yönetiminde İşletme Yüksek Lisansı

Genel

Program açıklaması

GEMBA HAKKINDA

Küresel Ä°Åletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, herhangi bir alanda lisans derecesi aldıktan sonra en az 3 yıllık deneyime sahip olanlar için tasarlanmıÅtır.

Program, öÄrencilerin yönetim, finans, pazarlama, inovasyon, dijital iÅletmeler ve küresel iÅ gibi alanlarda doÄu ve batı iÅ stratejilerini kıyaslamalarını saÄlamak için vaka çalıÅmaları, en iyi uygulamalar ve dinamik öÄrenme deneyimleri üzerinde durmaktadır.

NEDEN GEMBA TBS?

Kompakt

 • 17 ayda 36 kredi (3 yarıyıl ve 1 yaz)
 • Ãzneler kısa, interaktif ve verimli bir sınıf deneyimi sunmayı amaçlayan 'modüller' içerisinde sunulmaktadır.

PROGRAMINA GENEL BÄ°LGÄ°

Küresel Ä°Åletme Yönetimi Yüksek Lisans Ä°Åletme (MBA) detayları aÅaÄıdadır.

Gerekli dersler

KüreselleÅen Dünyada Ä°Å Modeli

 • Farklı ekonomik ve sosyal koÅullardaki ülkelerde iÅletmelerin daÄıtımında organizasyonların stratejileri ve örnek olayları. Åirketlerin birleÅme ve devralma durumlarındaki yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve iÅletme konuları tartıÅılmaktadır.

Küresel Tüketiciler ve Pazarlama

 • Ä°Åten-Ä°Åe ve Ä°Åten-Tüketici gibi farklı pazar seviyelerinin tüketici ihtiyaçları analiz edilir. Tüketicilerin farklı ülkelerdeki ve içeriklerindeki özellikleri ve bölümleri tartıÅılmaktadır. Ders ayrıca, iÅ politikasının ve pazarlama stratejisinin, özellikle dijital çaÄda tüketicilerin ihtiyaçlarına nasıl cevap verdiÄini ve yanıt verdiÄini tartıÅmaktadır.

Muhasebe Kullanarak Karar Verme

 • Yöneticinin analiz, planlama ve karar verme için firmanın muhasebe ve mali bilgilerinin kullanılması. Yürütmenin firmanın performansının ölçülmesinde muhasebe ve finansal bilgilerin kullanımındaki durum çalıÅmaları tartıÅılmaktadır.

ASEAN Ekonomik TopluluÄu I

 • ASEAN coÄrafi, ekonomik ve sosyal çevre bu bölgedeki iÅletmeler için fırsatlar. ASEAN'daki sanayi ve iÅletmelerin yönleri ve eÄilimleri.

ASEAN Ekonomik TopluluÄu II

 • ASEAN'da ayak izi bulunan baÅarılı Åirketlerin ve pazarlama, yönetim ve finansal stratejilerinin örnek çalıÅmaları. Uzun vadeli rekabet avantajını korumadaki zorluklar tartıÅılmaktadır.

CEO Vizyon Serisi I

 • CEOânun baÅarılı küreselleÅmiÅ Åirket vizyonu tartıÅıldı. Bu iÅ politikası, pazarlama, finans dahil

CEO Vizyon Serisi II

 • CEOânun baÅarılı küreselleÅmiÅ Åirket vizyonu tartıÅıldı. Buna yönetim stratejisi, organizasyon deÄiÅikliÄi ve yenilik dahildir. ÃÄrenciler farklı ülkelerin örnek olaylarını araÅtıracaklar.

Küresel Ä°Å LiderliÄi

 • Liderlerin insanların farklılıklarını, takımlarını ve kültürel çeÅitliliÄini yönetmedeki rolleri üzerinde duruldu. Vizyon sahibi ve küresel iÅ dünyasının deÄiÅime olan tutkulu liderlerinin ilkeleri de tartıÅılacaktır.

Küresel İŠStratejisi Yönetimi

 • Organizasyon yönetim stratejileri tartıÅıldı. İç ve dıŠçevresel deÄerlendirme ve bölgesel ve küresel rekabet gücü için iÅ stratejisi formüle etme süreci de tartıÅılmaktadır.

Küresel Ä°Åletme Finansmanı

 • Firmanın hedefi, hayatta kalma ve baÅarı için finansal planlama ilkeleri. Yöneticinin finans stratejisi ile ilgili vaka çalıÅmaları. Bu, CFO'nun firmanın farklı ülkelerdeki rekabet gücü için iÅ finansal aktivitelerini nasıl yönettiÄini içerir.

Küresel Ä°Åletmeler için Ä°novasyon Yönetimi

 • KüreselleÅen iÅletmelerde Firmanın yenilik geliÅtirme süreci ve yenilik yönetimi stratejisi. Farklı pazarlarda baÅarılı inovasyon vaka çalıÅmaları. Bu, bir firmanın deÄiÅime ve yeniliÄe karÅı nasıl yanıt verdiÄini içerir.

Seçmeli dersler

Organizasyon Yönetiminde Seminer

 • Åirketin yönetimine dair bakıŠaçılarının tartıÅılması ve küresel bir iÅletmeye ulaÅmada önemli baÅarı faktörleri. Bu, iÅin geniÅlemesi için farklı biçimlerde iÅ yapısını, organizasyon yapısını ve firmanın stratejisini içerir.

Küresel Pazarlama Yönetimi Semineri

 • Firmanın pazarlaması ve küresel iÅ pazarlamasındaki kilit baÅarı faktörleri üzerine perspektiflerin tartıÅılması. Bu, küresel marka stratejisinde örnek olayların tartıÅılmasını içerir.

Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri

 • Küresel ticarette firmanın insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları geliÅimine bakıŠaçılarının tartıÅılması. Bu, iÅe alım, seçim, geliÅtirme, performans deÄerlendirme ve yöneticilerin ve liderlerin küresel iÅ dünyasının farklı düzeylerinde tazminatlarını içerir.

BaÄımsız çalıÅma

BaÄımsız çalıÅma

 • Küresel iÅ yönetimi için önemli konuları araÅtırmak. Bu, örnek olarak, küresel pazarlama, finans, operasyonlar, insan kaynakları veya yenilik alanlarında olabilir. DanıÅman danıÅmanlıÄı ve denetimi altında baÄımsız bir çalıÅma oluÅturulması.

TENTATÄ°F ÃALIÅMA PLANI

KABUL ÅARTLARI

 • Lisans derecesi veya eÅdeÄer (herhangi bir alanda), Tayland'dan veya 3 yıl iÅ tecrübesi olan denizaÅırı bir kurumdan veya A TBS Lisans derecesi 3.00 kümülatif not ortalaması ve 6 kredi stajı ile mezun olur.
 • Bir Ä°ngilizce sınavının sunulması (Ãniversite tarafından belirtildiÄi gibi), kabulün son tarihine kadar 2 yıldan fazla bir süre geçmemiÅ.
  • a. TU-GET En az 550 puan veya
  • b. TOEFL, Paper-based için en az 550, Computer-based için en az 213, Internet tabanlı olmak üzere en az 79, veya
  • c. En az 6.5 IELTS puanı
 • Bu durumda ana dili Ä°ngilizce olan öÄrenciler muaf tutulur.
 • Adaylar yukarıda belirtilen bir Ä°ngilizce sınavı puanına sahip deÄilse ve en az 400 TU-GET veya TOEFL Paper-based en az 400 / Computer-based en az 97 / Internet-based en az 32 ya da IELTS en az 4.5, adayların lisans derecesini en az 3.00 olması ya da araÅtırma yayınları ya da yürütme deneyimleri olması gerekir. Adayların Ä°ngilizce sınavına, kabulün son tarihine kadar 2 yıldan fazla olmayan bir puan vermeleri gerektiÄini lütfen unutmayın. Bu durumda, program adayları kabul edebilir ve adaylar BaÄımsız ÃalıÅmanın incelenmesinden önce Ãniversite tarafından istenen Ä°ngilizce puanını sunmalıdır. Aksi takdirde, adaylar otomatik olarak programdan çıkarılır.
 • Bir bildiri beyanının sunulması ve / veya birden fazla sayfanın olmadıÄı bir programla ilgili iÅ / iÅ deneyiminin tartıÅılması .
 • Ãniversite tarafından atanan komite tarafından Ä°ngilizce Mülakat Sınavı geçmek. YurtdıÅında bulunanlar Tayland'daki mülakattan muaf tutulabilir ve program komitesi duruma göre alternatif bir süreci ele alacaktır.

KABUL TARÄ°HLERÄ°

PROGRAM ÃCRETLERÄ°

ÃDENME ÃCRETLERÄ°

EÄitim sırasında öÄretim, öÄretim materyalleri ve çoÄu öÄünleri kapsayan 650.000 Baht (Taylandlı öÄrenciler) ve Baht 704,000 (Uluslararası öÄrenciler).

EK MALÄ°YET

UçuÅlar, yerel seyahat masrafları ve konaklama ücretleri yukarıdaki öÄretim ücretlerine dahil deÄildir. BaÅvuru sahibinden tamamen sorumlu olacak bu ek maliyet yaklaÅık 300.000 Baht'tır.

Son Güncelleme Aralık 2019

Okul Hakkında

Faculty of Commerce and Accountancy. Its original purpose was to offer undergraduate programs in various functional areas of business in Thai. An aspect of its legacy is that Thammasat University is a ... Devamını oku

Faculty of Commerce and Accountancy. Its original purpose was to offer undergraduate programs in various functional areas of business in Thai. An aspect of its legacy is that Thammasat University is a public university in which the administrative structure, policies, procedures and budgeting are more like the civil service than a 21st Century international higher educational institution. The official language is Thai. Daha Az
Bangkok , Rangsit + 1 Daha fazla Daha az

Akreditasyonlar

EFMD Equis Accredited
AACSB Accredited